ΥΠΕΚΑ

Φωτογραφικό αρχείο από τη θητεία μου ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (2013-2014)